Kategorier
HemIT systemunderhåll

Webflytt #2

Ytterligare en flytt av webben har det nu blivit. Denna gång till en VPS hos Glesys.

Syftet med flytten är enkel: jag känner stress när en massa maskiner är igång hemma och jag är bortrest. Svårt att åtgärda hårdvarufel på distan och det vore inte helt fel att kunna stänga ned alla system hemma längre stunder.

Kategorier
HemIT systemunderhåll

Webflytt #1

Numer bor denna webplats på en Mac Mini i stället för min mer än fem år gamla och snart avvecklade linux-server.